Nabór wniosków w ramach III osi priorytetowej otwarty!

Na stronie programu www.plsn.eu w zakładce: Ogłoszenia o naborze zostało opublikowane ogłoszenie o naborze wniosków na projekty regularne w ramach III – Edukacja transgraniczna osi priorytetowej programu.

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie.