Nabór Komisji Europejskiej na PROJEKTY PILOTAŻOWE

w obszarze ZARZĄDZANIA TRANSGRANICZNEGO i WSPÓLNYCH STRATEGII

 

Komisja Europejska opublikowała nabór propozycji projektów pilotażowych w obszarze zarządzania transgranicznego (cross-border governance) i wspólnych strategii transgranicznych:

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-expressions-of-interest/#1.

Nazwa naboru: "Call for expression of interest to participate in a pilot action on multi-level governance and co-developed cross-border strategies (Deadline 30/09/2022)".
 

Do kogo kierowany jest nabór?

Wnioski mogą składać wspólnie podmioty (osoby prawne) z obu strony granicy lub podmioty transgraniczne z natury (np. EUWT, Euroregiony). Mogą to być samorządy, uniwersytety lub ośrodki badawcze, Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT), euroregiony itp. (w ostatnich dwóch sytuacjach wystarczy jeden wnioskodawca). Instytucje te powinny mieć siedzibę na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej, państw kandydujących lub też w Szwajcarii, Norwegii, Andorze, Monako i Liechtensteinie.

Termin składania propozycji: piątek, 30 września 2022

Do tego dnia należy wysłać wypełniony wniosek:  application form (docx) 19.0 KB 
pod następujący adres mailowy: REGIO-D2-CROSS-BORDER-COOPERATION@ec.europa.eu.