Lista ekspertów opiniujących wnioski o dofinansowanie

 

Informujemy, że w drodze naborów ogłoszonych przez Centrum Projektów Europejskich w Warszawie wyłonieni zostali eksperci opiniujący wnioski o dofinansowanie w Programie współpracy Interreg Polska – Saksonia 2021-2027 z nastęoujących w dziedzin:

  1. pomoc publiczna
  2. inwestycje infrastrukturalne
  3. ochrona środowiska i klimat (w tym zasada DNSH), przeciwdziałanie i zapobieganie ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami
  4. turystyka

Pełna lista ekspertów znajdue się poniżej: