Konsultacje publiczne projektu programu Interreg Polska - Saksonia 2021-2027 rozpoczęte!

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

 

W imieniu Instytucji Zarządzającej - Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, zapraszamy do udziału
w konsultacjach publicznych projektu Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.

Konsultacje trwają od 15 lipca do 13 sierpnia 2021 roku.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag dotyczących projektu programu.

Projekt programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027 opracowała polsko-niemiecka Grupa Robocza, której pracami kieruje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Saksońskim Ministerstwem Rozwoju Regionalnego.

Do udziału w konsultacjach zaproszone są osoby i instytucje zainteresowane współpracą transgraniczną pomiędzy Polską i Saksonią, w tym m.in.:

  • beneficjenci dotychczasowych edycji programu Polska-Saksonia, potencjalni beneficjentów,
  • przedstawiciele władz państwowych i samorządów terytorialnych oraz ich jednostek,
  • przedstawiciele organizacji pozarządowych, uczelni wyższych i szkół, jednostek badawczo-rozwojowych, przedsiębiorców, euroregionów, europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej, kościołów i związków wyznaniowych
  • a także osoby fizyczne.

 

Uwagi można zgłaszać na formularzu do 13 sierpnia 2021 roku

Formularz jest dostępny zarówno w wersji polskiej, jak i niemieckiej:
Formularz w języku polskim 
Formularz w języku niemieckim

Tylko uwagi zgłoszone w czasie konsultacji poprzez formularz zostaną rozpatrzone w toku prac nad ostateczną wersją programu. Raport z konsultacji publicznych wraz z informacją, czy uwaga została przyjęta, będzie opublikowany na naszej stronie w zakładcie "Program 2021-2027" oraz na stronie Funduszy Europejskich.

 

WEBINARIUM na temat programu

27 lipca 2021 r. o godz. 13:00 odbędzie się webinarium na temat programu (dwujęzycznie). Agenda webinarium oraz link do formularza rejestracyjnego będą dostępne w najbliższych dniach na stronie internetowej programu w zakładce Program 2021-2027.

 

Projekt programu Interreg Polska-Saksonia na lata 2021-2027 znajduje się tutaj:

 

Więcej szczegółów opublikowanych jest w Serwisie Programów Europejskiej Współpracy Terytotrialnej pod następującym linkiem:

Konsultacje publiczne projektu Programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027