Konsultacje publiczne Europejskiego Komitetu Regionów

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

 

Europejski Komitet Regionów (KR) kontynuując swoje działania na rzecz eliminacji trudności, na które napotykają w codziennym życiu mieszkańcy pogranicza, zwłaszcza w sytuacji kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, zainicjował we współpracy z członkami Europejskiego Transgranicznego Sojuszu Obywateli, konsultacje publiczne dotyczące wspólnej wizji długoterminowej przyszłości współpracy transgranicznej w Unii Europejskiej

Konsultacje te będą podstawą rezolucji KR-u, która ma zostać przyjęta na sesji plenarnej w lipcu 2021 r. Zostaną w niej przedstawione konkretne propozycje dotyczące przyszłości współpracy transgranicznej, będzie ona stanowić również oficjalny wkład KR-u i członków Europejskiego Transgranicznego Sojuszu Obywateli w konferencję w sprawie przyszłości Europy.

Aby uzyskać jasną i wyważoną wizję propozycji stanowiących podstawę rezolucji potrzebny jest szeroki udział w konsultacjach ze strony osób i instytucji zajmujących się kwestiami współpracy transgranicznej, dlatego też serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

Ankieta opracowana na potrzeby konsultacji dostępna jest w języku polskim do 14 marca 2021 r. pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/longtermfutureCrossborderCooperation,