Konferencja naukowa "Transformacja granic w obliczu ostatnich kryzysów"

"Borderlands Facing a Polycrisis in the 21st Century – Resilience and Future Perspectives of Cross-Border Relations"

 

Transformacja granic w obliczu ostatnich kryzysów – konferencja

W dniach 10-13 września 2023 r. Ośrodek Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Instytutem Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetem Kraju Saary oraz Jean Monnet Network: “Borders, Human-to-Military Security Database”, University of Victoria organizują międzynarodową konferencję “Borderlands facing a polycrisis in the 21st century. Resilience and future perspectives of cross-border relations”, która odbywa się w Uniwersytecie Wrocławskim oraz Uniwersytecie Opolskim.

Celem konferencji jest dyskusja nad transformacją granic terytorialnych i społecznych w obliczu ostatnich kryzysów, takich jak kryzys uchodźczy, kryzys pandemiczny czy wojna w Ukrainie. W konferencji weźmie udział ponad 80 badaczek i badaczy reprezentujących różne dyscypliny i pochodzących z 16 krajów. Konferencja została wsparta ze środków Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki oraz Programu współpracy Interreg Polska - Saksonia 2021-2027.

więcej informacji: http://politologia.uni.opole.pl/conference-2023/

program: https://www.borders-in-motion.de/de/startsite_news/aktuelles-aus-den-border-studies/2023091310-conf-borderlands-polycrisis/CfP_Resilience-conference_Wroclaw_Opole.pdf

 

obrazek