Konferencja podsumowująca w projekcie NEYMO-NW

W imieniu partnerów projektu NEYMO-NW - Lausitzer Neiße/Nysa Łużycka - Modelowanie klimatyczne i hydrologiczne, analiza i prognoza zasobów wodnych w warunkach niskich wód zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt.

Tematem przewodnim konferencji będzie podsumowanie osiągniętych wyników w zakresie oceny suszy i modelowania bilansu wodnego wraz z przybliżeniem konsekwencji występowania niskich wód. 

Zaraz po konferencji odbędą się Warsztaty TWCIW, które mają przybliżyć zawartość Transgranicznego Wirtualnego Centrum Informacji o Zasobach Wodnych (TWCIW) ekspertom zajmujących się gospodarką wodną oraz mieszkańcom regionu, a także zaprezentować sposób korzystania z platformy. 

Konferencja i warsztaty odbędą się on-line (poprzez platformę ZOOM business) w dniu 17.03.2021 w godzinach 09.45-15.00.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o zarejestrowanie przez poniżej podany link do dnia  11.03.2021 r. : https://forms.gle/6vwnAc3RJfcadQBh6

Osoby, które potwierdzą udział w spotkaniu otrzymają link do spotkania on-line.