Konferencja końcowa projektu "1000 lat Górnych Łużyc"

09.12.2021 online

Partnerzy projektu: Landesamt für Archeologie Sachsen (Krajowy Urząd Saksonii ds. Archeologii), Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Zakład Antropologii w Instytucie Biologii Środowiskowej, Museum Bautzen (Muzeum w Budziszynie), Städtische Museen Zittau (Muzea Miejskie Zittau) oraz Muzeum Ceramiki w Bolesławcu zapraszają na konferncję końcową projektu "1000 lat Górnych Łużyc". 

Konferencja odbędzie się w formie zdalnej w dniu 9 grudnia 2021 roku o godz. 9:30.

Uczestnikom spotkania zaprezentowane zostaną naukowe wyniki projektu. Konferencja podzielona będzie na trzy bloki tematyczne:
- słowiańskie osadnictwo we wczesnym średniowieczu na obszarze Górnych Łużyc,
- dzieje Związku Sześciu Miast
- oraz okres napoleoński na pograniczu śląsko-łużyckim.

Pełny program można pobrać ze strony internetowej projektu: http://www.1000lusatia.de/.../wspolna-konferencja-koncowa/

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 7 grudnia na adres: poczta@muzeum.boleslawiec.net . Następnego dnia zgłoszone osoby otrzymają link do konferencji online. Wszystkie wykłady tłumaczone będą symultanicznie na język polski i niemiecki.