Konferencja inauguracyjna projektu "Utworzenie Zespołów Kompetencji Seniorów na niemiecko - polskim pograniczu”

26 czerwca 2017 Wspólny Sekretariat miał przyjemność wziąć udział w konferencji inauguracyjnej projektu „Utworzenie Zespołów Kompetencji Seniorów na niemiecko - polskim pograniczu”. Na dwudniową konferencję, która rozpoczęła się  w siedzibie partnera wiodącego projektu (Międzynarodowe Centrum Spotkań St. Marienthal) przybyli licznie polscy i saksońscy seniorzy, którzy chcą dzielić się swoim doświadczeniem zawodowym i wspierać w ramach wolontariatu przygraniczne instytucje i organizacje. W pierwszym dniu konferencji poruszono m.in. temat znaczenia zaangażowania społecznego seniorów w Polsce i Saksonii oraz zaprezentowano działania i doświadczenia już powstałych Zespołów Kompetencji Seniorów.

obrazek