Komunikat w sprawie zasady konkurencyjności i obowiązywania przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP)

DLA POLSKICH BENEFICJENTÓW w Programach EWT i EIS

 

Niniejszym przekazujemy Państwu do wiadomości komunikat dla polskich beneficjentów w Programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS) w sprawie zasady konkurencyjności i obowiązywania przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP).

Pragniemy Państwu przypomnieć, że obowiązująca od 1 stycznia 2021 r. ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych nie wpłynęła na zmianę zasad przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości przekraczającej 50 tys. PLN netto, a jednocześnie niższej niż 130 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) w programach EWT i EIS.

Zgodnie z zasadami programowymi, z zastosowaniem zasady konkurencyjności powinny zostać przeprowadzone zamówienia o wartości:

·    przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), udzielane przez beneficjentów niezobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych;

·    przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), a jednocześnie niższej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 Pzp (tj. niższej niż 130 tys. PLN netto), udzielane przez beneficjentów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

W treści szczegółowych zasad dotyczących udzielania zamówień w projekcie dla polskich beneficjentów wskazane są numery jednostek redakcyjnych, które przywołują przepisy nieobowiązującej już ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na ten fakt  oraz wskazać na konieczność  stosowanie obowiązujących przepisów ustawy PZP.

Niezbędne zmiany, polegające na dostosowaniu właściwych numerów redakcyjnych, zostaną wprowadzone w możliwie najbliższym czasie w Podręczniku programu.