KOMUNIKAT dotyczący ogłoszeń w Bazie Konkurencyjności

Ogłoszenie o zamówieniu w projekcie realizowanym przed uruchomieniem pierwszego naboru perspektywy finansowej 2021-2027

 

Jeżeli jesteś potencjalnym beneficjentem, który rozpoczyna, bądź planuje rozpoczęcie realizacji projektu, poniższa informacja może być dla Ciebie przydatna:

informujemy, że do czasu uruchomienia pierwszego naboru w Programie Współpracy Interreg Polska - Saksonia 2021-2027, ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności można zamieszczać pod specjalnie dedykowanym numerem naboru:

  • POPT.21.27.00-IZ.00-00-001/21

Pamiętaj!
Tytuł naboru, w części nadawanej przez ogłoszeniodawcę powinien zawierać odniesienie do perspektywy finansowej 2021-2027.

Do czasu uruchomienia programu dla przyszłej perspektywy, realizując zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności, stosuj wymagania obowiązujące dla beneficjentów obecnej perspektywy 2014-2020.

Opisany sposób postępowania zapewni beneficjentom większe bezpieczeństwo kontrolne i audytowe, jeśli rozpoczęte przed uruchomieniem naboru projekty zostaną później objęte dofinansowaniem unijnym.