Komitet Monitorujący zatwierdził kolejne projekty podczas 7. Posiedzenia w Jeleniej Górze (15-16.05.2017)

W dniach 15-16 maja 2017 r. w Hotelu Cieplice w Jeleniej Górze odbyło się siódme posiedzenie Komitetu Monitorującego (KM) Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

Podczas posiedzenia zostały zatwierdzone projekty współpracy polsko-saksońskiej z zakresu edukacji transgranicznej. Dofinansowanie uzyskały projekty, które planują zrealizować przedsięwzięcia dotyczące m.in. kształcenia oraz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, organizacji wspólnych wyjazdów edukacyjnych dla dzieci szkolnych oraz kształcenia dla nauczycieli przedszkolnych. Łącznie na projekty z zakresu edukacji transgranicznej KM przeznaczył 2,3 mln Euro.

W trakcie posiedzenia Komitet Monitorujący przyjął także zmiany w podręczniku programu oraz roczne sprawozdanie z wdrażania programu.

 Zestawienie zatwierdzonych przez KM projektów (pdf) 47.0 KB

 Zestawienie niezatwierdzonych przez KM projektów (pdf) 32.0 KB

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek