Komitet Monitorujący zatwierdził kolejne projekty podczas 8. posiedzenia w Panschwitz-Kuckau (27.02.2018)

W dniu 27 lutego 2018 r. w Klasztorze St. Marienstern w Panschwitz–Kuckau (k. Bautzen) odbyło się ósme posiedzenie Komitetu Monitorującego (KM) Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

Podczas posiedzenia zostały zatwierdzone projekty współpracy polsko-saksońskiej z zakresu edukacji transgranicznej oraz współpracy na rzecz bezpieczeństwa oraz ekologii. Dofinansowanie uzyskały projekty, które planują zrealizować przedsięwzięcia dotyczące m.in. wzbogacenia oferty edukacyjnej dla uczniów szkół i przedszkoli z pogranicza, integracji lokalnej społeczności, poprawy bezpieczeństwa m.in. poprzez dofinansowanie ćwiczeń i doposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych, ochrony zasobów wodnych w zlewni Nysy Łużyckiej oraz współpracy podmiotów i mieszkańców na rzecz adaptacji do zmian klimatu.

Łącznie na projekty KM przeznaczył 3 586 580 EUR. Listę zatwierdzonych projektów znajdą Państwo tutaj oraz w dokumentach zamieszczonych pniżej (pod zdjęciami).

W trakcie posiedzenia Komitet Monitorujący przyjął także plan naborów w 2018 r., plan działań informacyjno-promocyjnych na 2018 r. oraz zmiany w podręczniku programu.

Najbliższy nabór dla projektów III osi priorytetowej „Edukacja transgraniczna” zostanie otwarty w kwietniu 2018 r. (dokładna data zostanie podana w najbliższych dniach) Wnioski o dofinansowanie będzie można składać do końca czerwca 2018 r.; dla projektów IV osi „Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny” nabór zostanie przeprowadzony w dniach 1 czerwca 2018 r. – 29 czerwca 2018 r. W ramach naborów do dyspozycji potencjalnych beneficjentów cała dostępna alokacja w ramach III i IV osi priorytetowej (łącznie ok. 8,7 mln EUR z EFRR).

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek