Komitet Monitorujący zatwierdził kolejne projekty do dofinansowania w ramach procedury obiegowej

Procedura obiegowa nr 27

 

Planowane na 25-26 marca 2020 r. posiedzenie Komitetu Monitorującego nie odbyło się ze względu na szczególne okoliczności związane z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Odwołanie posiedzenia nie wpłynęło na rozpatrzenie licznych wniosków o dofinansowanie (w trzeciej i czwartej osi priorytetowej). Komitet Monitorujący podjął stosowne decyzje na podstawie przeprowadzonej procedury obiegowej, która zakończyła się w dniu 9 kwietnia 2020 r.

W III osi priorytetowej z zastrzeżeniem warunków dofinansowania zatwierdzone zostały projekty:
- Groß und Klein gemeinsam - Duzi i Mali razem
- #EKOTURYSTYKA w szkole i dla lokalnej społeczności w polsko-saksońskim regionie przygranicznym.

W IV osi priorytetowej przy zachowaniu określonych wymogów, m.in. z zastrzeżeniem realizacji warunków dofinansowania zatwierdzone zostały projekty:
Pogranicze bezpieczne dla seniorów
WIKT - Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym
Razem w przyszłość!
EnergyTransPolSax – wspólne odkrywanie nowych trendów w gospodarce energetycznej

W tej osi priorytetowej z zastrzeżeniem dostępności środków również zatwierdzone zostały projekty:
Kom(m)ando – Wspólna ochrona przed skutkami zmian klimatu
TransGredio
Ecce Homo - wsparcie osób zależnych w zakresie samodzielności na obszarze Euregionu Nysa

 

Zestawienia wszystkich zatwierdzonych i niezatwierdzonych projektów w przeprowadzonej procedurze obiegowej znajdą Państwo poniżej:

 

 Zestawienie projektów zatwierdzonych do dofinansowania_3. oś_25-26.03.2020 (pdf) 165.0 KB

 Zestawienie projektów zatwierdzonych do dofinansowania_4. oś_24-25.04.2019 (pdf) 177.0 KB

 Zestawienie projektów niezatwierdzonych do dofinansowania_3. oś_25-26.03.2020 (pdf) 155.0 KB

 Zestawienie projektów niezatwierdzonych do dofinansowania_4. oś_25-26.03.2020 (pdf) 156.0 KB