KM zatwierdził kolejne projekty do dofinansowania| XI. posiedzenie KM w Zamku Czocha 24-25.04.2019

W dniu 24-25 kwietnia 2019 r. w Zamku Czocha (Gmina Leśna) odbyło się 11. posiedzenie Komitetu Monitorującego (KM) Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

Podczas posiedzenia zostały zatwierdzone projekty współpracy polsko-saksońskiej wspierające atrakcyjność turystyczną w regionie (oś 1) oraz rozwój współpracy instytucji z obu stron granicy (oś 4).

Wśród zatwierdzonych projektów znalazły się m.in. działania promujące walory turystyczne Parku Mużakowskiego oraz Geoparku Łuk Mużakowa (Skarby pogranicza - ochrona i promocja polsko-niemieckiego dziedzictwa natury
i kultury),
rewitalizacja zabytkowego gmachu Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu oraz budynku Starej Słodowni, który jest częścią kompleksu Tivoli w Goerlitz  (Pomyśl: Nasze Dziedzictwo – Twoja Przyszłość), modernizacja Muzeum Śląskiego w Goerlitz oraz rewitalizacja Małej Stajni w Pałacu w Sobieszowie (Śląsk - wspólne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe), promocja mało znanych wśród mieszkańców pogranicza tradycji piwowarskich i atrakcji turystycznych w Kowarach i Zittau (Odkrywanie Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowarskich), upowszechnianie wspólnej historii Górnych Łużyc oraz działania wzmacniające tożsamość tego regionu (1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody, miasta), a także wspólna organizacja w Goerlitz/Zgorzelec obchodów 15-lecia członkostwa Polski w UE (15 lat Polski w UE).

 Zestawienie projektów zatwierdzonych do dofinansowania _I oś priorytetowa (pdf) 49.0 KB

 Zestawienie projektów niezatwierdzonych do dofinansowania _I oś priorytetowa (pdf) 45.0 KB

 Zestawienie projektów zatwierdzonych do dofinansowania _IV oś priorytetowa (pdf) 25.0 KB

 Zestawienie projektów niezatwierdzonych do dofinansowania _IV oś priorytetowa (pdf) 28.0 KB

 Zestawienie projektów zatwierdzonych do dofinansowania _III oś priorytetowa (pdf) 27.0 KB (Projekt złożony w ramach naboru na projekty w III osi priorytetowej przeprowadzonego
w dniach 09.04.2018 r. – 02.07.2018 r., zatwierdzony w wyniku głosowania Komitetu Monitorującego na podstawie art. 6 ust. 4 procedury skargowej stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu Komitetu Monitorującego)

 Rozszerzone zestawienie projektów zatwierdzonych do dofinansowania  (pdf) 405.0 KB