Informacja dot. projektu II osi priorytetowej , który został zatwierdzony do dofinansowania podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego w dn. 8 lutego 2017 w Zittau

Poniżej przedstawiamy Państwu informację dot. projektu II osi priorytetowej , który został zatwierdzony do dofinansowania podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego w dn. 8 lutego 2017 w Zittau.

 Zestawienie projektów zatwierdzonych przez KM w dn. 08-02-2017 (pdf) 31.0 KB

 Rozszerzone zestawienie projektów zatwierdzonych do dofinansowania w dn. 08 02 2017 (pdf) 770.0 KB