III warsztaty Grupy Roboczej INTERREG Polska - Saksonia 2021-2027

Nowa perspektywa

 

W dniu 27 sierpnia 2020 r. odbyło się już trzecie spotkanie on-line Grupy Roboczej ds. przygotowania programu współpracy INTERREG Polska–Saksonia 2021-2027. To kolejny ważny etap po intensywnych pracach nad Analizą społeczno-gospodarczą obszaru wsparcia programu, analizami SWOT i drzewami problemów/celów. Przygotowanie programu weszło w decydującą fazę: dyskutowano o logice interwencji, czyli o wyborze celów, rodzaju wspieranych działań, tzw. obszarów interwencji, a także wskaźników produktu i rezultatu. Choć ostateczne decyzje zostaną podjęte na dalszych etapach prac, przyszły program współpracy na pograniczu polsko-saksońskim zaczyna nabierać coraz wyraźniejszych kształtów.