Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie

PERSPEKTYWA 2021-2027

 

 

W dniu 22.11.2022 r. Komitet Monitorujący Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2021-2027 zatwierdził harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie, w tym pierwszych naborów na projekty regularne. W związku z powyższym z radością informujemy Państwa o następujących terminach:

od 1 lutego 2023 r. do 28 kwietnia 2023 r.

 • Priorytet II „Pogranicze otwarte na edukację, kulturę i turystykę”
  cel szczegółowy 2.1:
  Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online
   
 • Priorytet II „Pogranicze otwarte na edukację, kulturę i turystykę”
  cel szczegółowy 2.2:
  Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym oraz innowacjach społecznych

 

Od 13 lutego 2023 r. do 12 maja 2023 r.

 • Priorytet I „Pogranicze przyjazne środowisku – przeciwdziałania i adaptacja do zmian klimatu”
  cel szczegółowy 1.1:
  Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego
   
 • Priorytet III „Pogranicze otwarte na dialog mieszkańców i instytucji”
  Cel szczegółowy 3.1:
  Inne działania wspierające lepsze zarządzanie współpracą

 

Szczegółowe informacje o dalszych naborach znajdą Państwo w załączonym pliku do pobrania: