FILM INSTRUKTAŻOWY – jak prawidłowo uzupełnić / zaplanować budżet projektu i inne wskazówki dla wnioskodawców

 

Szanowni Państwo,

aby jak najlepiej wesprzeć Państwa w procesie tworzenia wniosków w systemie WOD2021 przygotowaliśmy krótki film instruktażowy, na którym prezentujemy, jak prawidłowo pobrać i wypełnić z wykorzystaniem udostępnionego Państwu makra plik Excel z budżetem projektu.

FILM INSTRUKTAŻOWY ZNAJDĄ PAŃSTWO TUTAJ: https://youtu.be/B_8qfVF2OEQ

 

Ponadto w pakiecie aplikacyjnym zaktualizowaliśmy obie instrukcje obsługi aplikacji WOD2021:

  1. w „Części ogólnej” dodaliśmy rozdział ze wskazówkami, w jaki sposób umożliwić innym osobom pracę nad tym samym wnioskiem o dofinansowanie;
  2. w instrukcji dla wnioskodawcy zawierającej wskazówki dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie uzupełniliśmy informacje dotyczące:
    1. zasad dołączania załączników i sytuacji, w których należy je przesłać poza systemem WOD 2021;
    2. rekomendowanych ram czasowych dla zadania „Przygotowanie projektu”;

Przypomnieliśmy ponadto dodatkowo w części instrukcji dotyczącej zasad wypełniania budżetu o obowiązującej zasady przedstawiania we wniosku o dofinansowanie wszystkich informacji w dwóch językach: polskim i niemieckim. Zasada ta odnosi się także do nazw pozycji budżetowych.

Proponujemy Państwu także skorzystanie z opracowanej przez nas listy kontrolnej, zanim wyślą Państwo  wniosek o dofinansowanie w systemie WOD2021. Znajduje się ona w części „Informacje dodatkowe” w ogłoszeniu o naborze. Zdecydowanie rekomendujemy skorzystanie z niej i przesyłanie wniosku wcześniej niż ostatniego dnia naboru!