Ekspertyza pt. "Wyzwania i cele dla programu INTERREG na granicy polsko-niemieckiej po 2020 r."

Na stronie Ministerstwa Rozwoju RP pod linkiem http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/ekspertyza-dotyczaca-wspolpracy-na-granicy-polsko-niemieckiej-po-roku-2020/  oraz w zakładce strony programu  Przeczytaj analizy, raporty, podsumowania, materiały szkoleniowe dostępna jest ekspertyza pt. „Wyzwania i cele dla programu INTERREG na granicy polsko-niemieckiej po 2020 r.”

Celem opracowania jest wskazanie możliwości i narzędzi strategicznego ukierunkowania interwencji tak, aby przy ograniczonych środkach finansowych osiągnąć lepszy niż dotychczas efekt integracji pogranicza polsko-niemieckiego. Podstawą opracowania była analiza dokumentów i danych zastanych mających wpływ na współpracę transgraniczną, uzupełniona badaniami własnymi. Na jej podstawie sformułowano najważniejsze wnioski i rekomendacje dla przygotowania współpracy po roku 2020.