Dokument PW Interreg Polska – Saksonia 2014-2020 w wersji dla osób niewidomych lub słabowidzących

Informujemy, że Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020 w formacie dostępnym dla osób niewidomych lub słabowidzących został opublikowany na stronie internetowej programu w zakładce „O programie / Informacje podstawowe”