Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i  beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020

Uprzejmie informujemy, że na stronie w zakładce „ Raportowanie i rozliczanie ” został opublikowany podręcznik: Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i  beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020. Podręcznik jest poradnikiem dla polskich wnioskodawców i beneficjentów planujących zawierać umowy, których przedmiotem będą dostawy, usługi lub roboty budowlane współfinansowane ze środków unijnych w ramach Programu. Podręcznik ma charakter informacyjny i edukacyjny. Należy go czytać wraz z zasadami obowiązującymi w Programie.