„Edukacja transgraniczna- inwestycja, która procentuje” podsumowanie wydarzenia rocznego 2018

„Edukacja transgraniczna- inwestycja, która procentuje” - to tytuł wydarzenia rocznego Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020, które odbyło się 26 września 2018 r. w Augustum-Annen- Gymnasium w Goerlitz w Saksonii.

Celem konferencji była promocja efektów projektów edukacyjnych polsko-saksońskiej współpracy oraz wymiana doświadczeń w tym zakresie. Podczas wydarzenia beneficjenci programu prezentowali efekty realizowanych przez siebie przedsięwzięć na rzecz edukacji transgranicznej.  Odbyła się także dyskusja panelowa z ich udziałem na temat doświadczeń związanych z realizacją projektów Interreg. Podczas konferencji został przedstawiony także bieżący stan wdrażania programu.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (Instytucja Zarządzająca programu), Saksońskiego Ministerstwa Środowiska i Rolnictwa (Instytucja Krajowa programu), Dolnośląski Kurator Oświaty, Prezydent Saksońskiego Urzędu ds. Szkolnictwa i Edukacji, beneficjenci, pracownicy placówek edukacyjnych polsko-saksońskiego pogranicza, studenci programu Erasmus Plus, Wspólny Sekretariat programu, a także pracownicy i uczniowie Augustum-Annen-Gymnasium, którzy zaangażowali się w organizację wydarzenia.                                         

Miejsce, w którym odbyło się wydarzenie, nie jest przypadkowe, to właśnie w Augustum-Annen-Gymnasium od wielu lat realizowane są z sukcesem polsko-niemieckie projekty współpracy, w których wzięło udział już kilkaset uczniów.

Projekty edukacji transgranicznej Interreg to przede wszystkim wspólna polsko-niemiecka oferta edukacyjna skierowana do uczniów, nauczycieli oraz osób z niepełnosprawnościami, która obejmuje kursy językowe, wymiany szkolne, praktyki zawodowe, staże, wizyty studyjne oraz laboratoria innowacyjności i przedsiębiorczości.  Uczestnicy projektów nabywają kompetencje językowe oraz międzykulturowe, rozwijają swoje pomysły, uczą się przedsiębiorczości, zdobywają wiedzę i doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku, poznają uwarunkowania transgranicznego rynku pracy. Projekty Interreg, które mogą pochwalić się powyższymi działaniami i efektami to: „RegionalManagement. Kompetencje i perspektywy zawodowe w polsko-saksońskim regionie przygranicznym”, „Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług Wzmacniania Potencjału Innowacyjności TRAILS”, „Orientacja zawodowa bez granic w Regionie Transgranicznym”, „ERL – Educatio, Repetitio, Labora, kształcenie ustawiczne osób z niepełnosprawnością”, „Groß für Klein – Duzi dla małych: Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada”, „Polsko-niemiecki projekt współpracy i program praktyk: Poznaj Kraj Sąsiada - Entdecke Dein Nachbarland”, „Transgraniczna edukacja w zielonej klasie dla lepszej przyszłości”. Są to inicjatywy transgranicznej współpracy pomiędzy szkołami, uczelniami, zakładami aktywizacji zawodowej, jednostkami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Wszystkie te przedsięwzięcia wykazują pozytywny wpływ na jakość i różnorodność kształcenia w regionie przygranicznym oraz stanowią inwestycję w jego potencjał.

 

Dziękujemy Państwu za udział w konferencji, a także wszystkim beneficjentom, którzy prezentując swe inicjatywy i uczestnicząc w dyskusjach przyczynili się jako faktyczni współorganizatorzy do jej sukcesu.

 

Prezentacja WS na temat postępu wdrażania programu dostępna jest na stronie pod linkiem: https://pl.plsn.eu/przeczytaj-analizy-raporty-podsumowania 

Galeria zdjęć z wydarzenia dostępna jest tutaj

 

obrazek

 

obrazek

 

obrazek

 

obrazek

 

obrazek

 

obrazek

 

obrazek

 

obrazek

 

obrazek

 

obrazek

 

obrazek

 

obrazek

 

obrazek

 

obrazek