"Bezgranicznie dbamy o klimat"

WARSZTATY!

Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, fundacjami Sever z Czech oraz Eurosoc #Digital z Niemiec partnerami projektu "Zrównoważony ekosystem edukacji klimatycznej" zapraszają:

 • przedstawicieli samorządów lokalnych,
 • dyrektorów szkół,
 • nauczycieli,
 • przedstawicieli biznesu
 • i organizacji pozarządowych 

do udziału w regionalnych warsztatach:

„Bezgranicznie dbamy o klimat”!

Warsztaty są częścią projektu, którego celem jest budowa nowego modelu praktycznej i sprawczej edukacji klimatycznej w szkołach. Warsztaty przeprowadzone zostaną Metodą Otwartej Przestrzeni - Open Space Technology, co umożliwi swobodną dyskusję i podejmowanie tematów środowiskowych oraz klimatycznych ważnych dla poszczególnych regionów oraz interesariuszy. Tytuł warsztatów został stworzony partycypacyjnie podczas Konferencji "Zrównoważony ekosystem edukacji klimatycznej", która odbyła się online 29 marca 2022 r https://www.youtube.com/channel/UCOMyG5SAHvpg7CuQAM4eiMQ

Tym razem, również w twórczej i otwartej na dialog atmosferze będziemy pracować nad wspólnym rozumieniem zmian klimatycznych, edukacji klimatycznej i ich wagi dla Dolnego Śląska oraz obszarów przygranicznych Polski, Niemiec i Czech, a także wypracujemy wspólną deklarację klimatyczną opartą na zrozumiałym dla różnych grup języku. 

W imieniu organizatorów zapraszamy na jedno ze spotkań w następujących terminach i lokalizacjach: 

 • 2 czerwca, Polkowice
 • 3 czerwca, Wrocław 
 • 6 czerwca, Bolesławiec (również dla gości z Niemiec!) 
 • 7 czerwca, Środa Śląska
 • 8 czerwca, Szczawno Zdrój (również dla gości z Niemiec i Czech!) 

Kluczowe korzyści z udziału: 

 • praca Metodą Otwartej Przestrzeni - Open Space Technology (OST), 
 • swobodna, włączająca atmosfera i interaktywna formuła OST, 
 • możliwość zgłoszenia tematu do dyskusji, poruszenia istotnych wątków dotyczących klimatu, edukacji klimatycznej w szkołach oraz wyzwań i rozwiązań z nim związanych, 
 • wysoka jakość i efektywność rozmów w mniejszych grupach - każdy będzie mógł wybrać z kim i o czym porozmawia, 
 • okazja do wartościowych spotkań i budowania relacji, 
 • kawiarenka przez cały czas trwania wydarzenia, 
 • dostęp do e-raportu z notatkami ze wszystkich dyskusji. 

Jakość klimatu i jego ochrona już teraz dotyczą Ciebie. 

Nie może Cię więc zabraknąć! 

Zapraszamy do rejestracji przez wypełnienie krótkiego formularza: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXtcdULHyxtAcz-01gEwKKy3EAfAOKJPxrAKK3GqDsF1hwHg/viewform?usp=sf_link  

UWAGA:
liczba miejsc jest ograniczona – rejestracja możliwa do 27 maja 2022 

Zapraszamy do kontaktu w razie pytań: joanna.mazurek@ffis.edu.pl 

 

Ramowy program 

9.00     Rejestracja, kawa i poczęstunek 

9.30     Otwarcie wydarzenia i wprowadzenie do tematu przewodniego „Bezgranicznie dbamy o klimat” 

9.40     Lepsze poznanie się i integracja osób uczestniczących, wprowadzenie do zasad Open Space Technology  

10.10     Zgłaszanie tematów do dyskusji w mniejszych grupach - osoby uczestniczące  

10.30     Równolegle odbywające się dyskusje w mniejszych grupach: 

 • swoboda przemieszczania się pomiędzy pokojami dyskusyjnymi, 
 • stały dostęp do kawiarenki, 
 • współtworzenie notatek z dyskusji, z których powstanie e-raport, 

12.30     Przegląd raportów z dyskusji i refleksje 

13.00     Zgłaszanie inicjatyw i wspólnie tworzona deklaracja klimatyczna dla regionu 

14.00-14.30     Podsumowanie - każdy może zabrać głos

 

Zapraszamy do wspólnej twórczej pracy!

 

Projekt ten jest częścią Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI). EUKI to instrument finansowania projektów przez niemieckie Federalne Ministerstwo Gospodarki i Działań na rzecz Klimatu (BMWK). Zaproszenie do składania pomysłów na projekty w ramach EUKI jest realizowane przez Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Nadrzędnym celem EUKI jest wspieranie współpracy w dziedzinie klimatu w Unii Europejskiej (UE) w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 

obrazek